การติดตั้ง

สิ่งที่ต้องมีก่อน การติดตั้ง

  • Ruby installed (1.8.4) (ใน Instant Rails)
  • Rails framework installed (1.1) (ใน Instant Rails)
  • Java 1.4+ installed
  • ดาวน์โหลด Rad Rails tool เวอร์ชันล่าสุด 0.6.3 hand ที่นี่ หรือ http://www.radrails.org/
  • เมื่อดาวน์โหลด และแตก Zip เรียบร้อยแล้ว
  • ติดตั้ง Rad Rails โดยคลิ้กทีไอคอน ดังภาพ

ecom2_new_product133.png

ภาพที่ 1 : เข้าไปใน directory Rad Rails และคลิ้กที่ไอคอน Rad Rails สีแดง

ecom2_new_product134.png

ภาพที่ 2 : กำลังเข้าสู่โปรแกรม Rad Rails

ecom2_new_product135.png

ภาพที่ 3 : กำหนด workspace หรือพื้นที่ทำงาน

ecom2_new_product136.png

ภาพที่ 4 : โปรแกรม Rad rails

การใช้งาน

การกำหนด Workspace

  • จะเห็นว่าเมื่อเรา Run Rad Rails Tool จะต้องมีการกำหนด Workspace หรือ ตำแหน่งที่เราจะเขียน code ลงไปนั่นเอง
  • เราสามารถกำหนดใหม่อีกครั้งได้ ดังนี้

ecom2_new_product137.png

ภาพที่ 5 : กำหนด workspace

ecom2_new_product138.png

ภาพที่ 6 : กำหนด workspace

สร้าง Project ใหม่

  • เป็นการสร้าง Rails Application Project
  • สร้างใน Rad Rails Tool

ecom2_new_product143.png

ภาพที่ 7

ecom2_new_product139.png

ภาพที่ 8

ecom2_new_product140.png

ภาพที่ 9

ecom2_new_product141.png

ภาพที่ 10

ecom2_new_product142.png

ภาพที่ 11

Advertisements