วันนี้เราจะมาทำการติดตั้งจูมล่า เวอร์ชั่น 1.0.x ก่อนอื่นก็ขอบอกว่าในที่นี้ทำการติดตั้งในเครื่องเราโดยการติดตั้ง server จำลองไว้แล้วในเครื่อง ถ้าใครยังไม่มีตัว server จำลองลองเข้าไปดูในบทความนี้ (การติดตั้ง web server จำลองไว้ทดสอบเว็บไซต์ในเครื่องตนเองสำหรับ XAMPP, Appserv) เมื่อได้แล้วก็ทำการดาวน์โหลดสคริปที่ http://www.joomla.org

 

 

 

การติดตั้ง Joomla 1.0.x ในเครื่องของตนเอง

1.สร้างฐานข้อมูล MySQL ใน phpmyadmin (ในที่นี้ให้ชื่อฐานข้อมูลว่า joomla)

รูปภาพ

2. ทำการดาวน์โหลดจุมล่า จากเว็บไซต์ผู้พัฒนา ทำการแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา นำไปไว้ใน โฟล์เดอร์ของเว็บจำลองในเครื่อง เช่น c:\appserv\www\joomla

3.ทำการรันสคริปติดตั้ง (http://localhost/joomla/installation/index.php)

รูปภาพ

4.ระบบทำการตรวสอบว่าโฟล์เดอร์ของจุมล่าสามารถเขียนได้หรือไม่ next ต่อไป

รูปภาพ

5.ลิขสิทธิ์ของ joomla กด next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

รูปภาพ

6.ใส่ข้อมูลของฐานข้อมูล
– database type เลือกชนิดของฐานข้อมูลเลือกเป็น MySQL
– host name ปกติก็เป็น localhost
– username ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล ก็เป็น root
– password รหัสผ่านของฐานข้อมูล
– database name ชื่อฐานข้อมูลก็เป็น joomla

รูปภาพ

7.ใส่ชื่อเว็บไซต์

รูปภาพ

8.อีเมล์ของผู้ดูแลระบบและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้เป็นของเรา

รูปภาพ

9.ระบบทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการลบโฟล์เดอร์ installation ทิ้ง

รูปภาพ

10.หน้าแรกเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกอินโดยเข้าที่ (./administrator)

Advertisements