การติดตั้ง Joomla 1.5.x ในเครื่องของตนเอง

 

วันนี้เราจะมาทำการติดตั้งจูมล่า เวอร์ชั่น 1.5.x ก่อนอื่นก็ขอบอกว่าในที่นี้ทำการติดตั้งในเครื่องเราโดยการติดตั้ง server จำลองไว้แล้วในเครื่อง ถ้าใครยังไม่มีตัว server จำลองลองเข้าไปดูในบทความนี้ (การติดตั้ง web server จำลองไว้ทดสอบเว็บไซต์ในเครื่องตนเองสำหรับ XAMPP, Appserv) เมื่อได้แล้วก็ทำการดาวน์โหลดสคริปที่ http://www.joomla.org

 

1.สร้างฐานข้อมูล MySQL ใน phpmyadmin (ในที่นี้ให้ชื่อฐานข้อมูลว่า joomla)

 

 

รูปภาพ

 

2. ทำการดาวน์โหลดจุมล่า จากเว็บไซต์ผู้พัฒนา ทำการแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา นำไปไว้ใน โฟล์เดอร์ของเว็บจำลองในเครื่อง เช่น c:\appserv\www\joomla

3.ทำการรันสคริปติดตั้ง (http://localhost/joomla/installation/index.php)

รูปภาพ

4.เลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้ง กด next เพื่อไปหน้าการติดตั้งต่อไป

รูปภาพ

5.ระบบจะตรวจสอบการติดตั้ง เมื่อทุอย่างผ่านก็ next ต่อไป

รูปภาพ

 

6.หน้าแสดงลิขสิทธิ์ next ต่อไป

รูปภาพ

7.ใส่ข้อมูลของฐานข้อมูล
– database type เลือกชนิดของฐานข้อมูลเลือกเป็น MySQL
– host name ปกติก็เป็น localhost
– username ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล ก็เป็น root
– password รหัสผ่านของฐานข้อมูล
– database name ชื่อฐานข้อมูลก็เป็น joomla
ตรง advanced settings เป็นการเปลี่ยนค่าชื่อนำหน้าตารางฐานข้อมูล เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แต่ให้มี _ ขั้น ปกติจะเป็น jos_

รูปภาพ

8.กำหนดค่า FTP ถ้าไม่มีก็ next ต่อไป

รูปภาพ

9.ใส่ชื่อเว็บไซต์ อีเมล์ของผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านผผู้ดูแลระบบ

รูปภาพ

10.การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยระบบจะบอกว่าให้ทำการลบโฟล์เดอร์ installation ทิ้งเพื่อความปลอดภัย

รูปภาพ

รูปภาพ

11.ผู้ดูแลระบบสามารล็อกอินเข้าได้ที่ (/administrator)

Advertisements