วันนี้มาลองสร้างเมนูใหม่ ที่มีโมดูลแยกออกมาต่างหากจากเมนูหลัก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการจัดวางเมนู ใหม่ที่แยกจากเมนูหลักอย่างอิสระ ไม่ปะปนกัน และทำการย้ายหัวข้อเมนูที่มีอยู่แล้วมาใส่ในเมนูใหม่ที่สร้าง ในการสร้างนี้ จะสร้างเมนูที่ชื่อว่า “topmenu” และจะย้ายลิ้งก์หัวข้อ “sitemap” จาก mainmenu มาไว้ใน topmenu ที่สร้างใหม่
ขั้นแรกก็จัดการสร้างเมนูใหม่ที่ชื่อว่า “topmenu” ก่อนโดยเข้าที่  menus >> menu manager

 

เข้ามาสู่หน้าจัดการเมนู ให้คลิ๊กที่ “new” เพื่อทำการสร้างเมนูใหม่

จากนั้นให้กำหนดชื่อลงไป ในที่นี้จะสร้างเป็น “topmenu”
ตรง module title  เป็นชื่อของโมดูล เมื่อเราทำการสร้างเมนูแล้ว ชื่อนี้จะเป็นโมดูลไปปรากฎที่ module manager
เมื่อใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อย ให้กด save

 

จากนั้นจะทำการย้ายลิ้งก์เมนู “sitemap” จาก main menu  ซึ่งมีอยู่เดิมแล้ว มาไว้ที่ topmenu ที่สร้างไว้
1.คลิ๊กเลือกที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้าหัวข้อที่จะย้าย
2.กดที่ “move”

 

ตรงหัวข้อ “move to menu” ให้เลือกที่ “topmenu”  จากนั้นกด “move”

 

จะเห็นว่า sitemap ได้ถูกย้ายมาอยู่ใน topmenu แล้ว

 

จากนั้นมาที่ extensions >> module manager >> topmenu  เพื่อเลือกตำแหน่งที่จะวาง topmenu บนหน้า front page ของเว็บไซต์

 

 

ทำการ enable และเลือก position ในรูปผมเลือกตำแหน่งโมดูลที่ topmenu ซึ่งอยู่บนสุดเหนือโลโก้ของเว็บไซต์

 

 

จากนั้นให้ทำการ save แล้วลอง preview ดู จะเห็นว่ามี sitemap มาอยู่ตามตำแหน่งที่เรากำหนดไว้

Advertisements