Metadata Information มีประโยชน์ให้ใช้งาน คือ ใช้ใส่คำอธิบายของหน้าเว็บหรือของบทความนั้น ๆ โดยเฉพาะ และกำหนดคำค้นหาสำหรับบทความนั้น ใส่ meta tag สำหรับ robots ใส่ชื่อผู้เขียนลงใน meta tag ของหน้าเว็บเพจนั้น ๆ โดยเฉพาะ ทำให้สะดวกแก่การทำ seo มากขึ้น สำหรับการกำหนดนั้นก็ง่าย ๆ แต่ได้ใจความ

 

 

 

 

Description เราอาจจะใส่ เป็นชื่อบทความหรืออาจจะแต่งเองให้สั้น ๆ แต่ได้ใจความ

//

View source
<meta name="description" content="................................" />

 

 

Keywords คำค้นหาก็อาจจะเอาเท่าที่จำะเป็นครับ ไม่มาก ไม่ยาวเกินไป หากมีหลายคำให้ขั้นด้วยจุดลูกน้ำ (, ) หากเว้นว่างไว้มันก็จะยกคีย์เวอร์ดหลักของเว็บเข้ามาใส่ให้

//

View source
<meta name="keywords" content="................................." />

 

 

 

Robots เป็นตัวกำหนดไม่ให้ robots ทำหรือไม่ทำอะไร

//

View source
<meta name="robots" content="......................" />

 

 

ด้วยพารามิเตอร์

NOINDEX, FOLLOW     ห้ามเก็บข้อมูลในหน้านี้แต่สามารถไต่ลิ้งก์ไปได้ 
INDEX, NOFOLLOW    เก็บข้อมูลในหน้านี้ได้ แต่ห้ามไต่ลิ้งก์ภายในหน้านี้ต่อไป
NOINDEX, NOFOLLOW   ห้ามเก็บข้อมูล ห้ามไต่ลิ้งก์ต่อไป 
INDEX, FOLLOW อันนี้ก็ทั้งเก็บข้อมูลและไต่ลิ้งก์ต่อไปได้ ตัวล่างนี้ไม่ต้องกำหนดก็ได้ปล่อยว่างไว้ตัว joomla จะใส่ให้โดยอัตโนมัติ

 

Author เป็นการใส่ชื่อผู้เขียนบทความใน meta tag ของหน้านั้น

//

View source
<meta name="author" content="..............................." />

 

 

robots มี s ด้วยนะ จะได้ไม่สับสนระหว่าง robot ที่เป็นเครื่องจักรกลอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ กับ robots ที่เป็นโปรแกรมที่ทำงานอัตโนมัติ หรือที่เว็บมาสเตอร์เรียกกันว่า bot บอท บอทคือชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ทำงานโดยอัตโนมัติ มีหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วนำไปเก็บที่ฐานข้อมูลของ Search Engines อย่างเช่น google ก็มี บอท วิ่ง กระจายอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตทั่วไปเพื่อเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ในการค้นหาและ บริการแก่คนทั่วโลก

 

Advertisements