ให้พิมพ์ ?tp=1 ต่อท้ายชื่อเว็บไซต์ เช่น http://www.ชื่อเว็บไซต์.com/?tp=1  ก็จะเห็นถึงโครงสร้างของหน้า template ลองดูครับ

Advertisements