สำหรับมือใหม่หรือบางคนที่เริ่มใช้ joomla แล้วอาจจะงง ๆ กับคำว่า extension ที่แปลตรง ๆ ตัว คือ ส่วนขยาย, การขยาย  extension ใน joomla ก็คือส่วนขยายของโปรแกรมนั้นเอง เป็นโปรแกรมเสริมที่เพิ่มความสามารถอื่น ๆ ให้ใช้งานได้มากขึ้น เช่นต้องการใช้งานเว็บบอร์ด กับ joomla แต่ตัว joomla เองนั้นไม่มีีระบบเว็บบอร์ดให้ใช้งาน จึงมีผู้พัฒนาระบบเว็บบอร์ดให้สามารถติดตั้งและใช้งานกับ joomla ได้ เราก็ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเสริมเข้าไปเพื่อให้ joomla มีระบบเว็บบอร์ด อันนี้เรียกว่า Extension เสริม Extension ของ joomla มีด้วยกัน 3 ตัว คือ module , plugin , components

 

 

Module

Module คือส่วนประกอบย่อย หรือ window เล็กๆ ที่แสดงหน้าเว็บ ด้านบน ดานล่าง ด้านซ้าย ด้านขวา แล้วแต่เราจะออกแบบ และกำหนดตำแหน่งของมันใน template และเป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในมานำเสนอผ่าน หน้า เว็บ แต่ก็มีบางโปรแกรมที่ถึงเอาข้อมูลจากภายนอกมาใส่ไว้ในเว็บของเราได้เช่นกัน การทำงานของ Module นี่เองที่ทำให้เว็บไซต์ที่สร้างจาก Joomla CMS มีการนำเสนอข้อมูลที่มีความสวยงาม และหลากหลาย เช่น โมดูลการนำเสนอข้อมูลดัชนีซื้อขาย-หลักทรัพย์ โมดูลแสดงรายการบทความใหม่ โมดูลแสดงสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น

Component

Component เป็นซอฟแวร์อีกประเภทที่สร้างมาเป็นส่วนขยายเพื่อเพิ่มความสามารถของจูมล่า ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นจากเว็บคอนเท้นธรรมดา ถ้าเปรียบให้เข้าใจได้ง่าย Component ก็คืออวัยวะของร่างกายของเรา แต่เป็นอวัยวะที่มีความสามารถพิเศษทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างไร้ขึด จำกัด เช่น. component virtuemart ก็คือช็อปปิ้งออนไลน์ ทำให้เว็บของเราเป็นเว็บขายของได้ เป็นต้น

Plugin

Plugin คือส่วนเสริม เพื่อเพิ่มความสามารถของจูมล่า และคอมโพแน้นต่างๆที่มีอยู่หรือติดตั้งใหม่ เป็นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมให้กับโปรแกรมหลักเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับความ สามารถเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ในเว็บไซต์ joomlathaiclub.com นี้ได้กำหนดสัญลักษณ์ แสดงในบทความ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าบทความที่อ่านอยู่นี้ เป็น extension แบบไหน ใช้กับ joomla เวอร์ชั่นอะไรได้บ้าง โดยกำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้

compat_10 1.0 native  extension ที่ใช้งานกับ joomla เวอร์ชั่น 1.0 เท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งใช้งานบน joomla เวอร์ชั่น 1.5 ได้

compat_15_legacy 1.5 legacy  extension ที่ใช้งานกับ joomla เวอร์ชั่น 1.0 ได้และสามารถติดตั้งใช้งานบน joomla เวอร์ชั่น 1.5 ในโหมด legacy 1.0

compat_15_native 1.5 native  extension ที่ใช้งานกับ joomla เวอร์ชั่น 1.5 เท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งใช้งานบน joomla เวอร์ชั่น 1.0 ได้

ext_com Extension component

ext_mod Extension module

ext_plugin Extension plugin

ext_tem_mini โปรแกรมสำหรับใช้งานด้านอื่น ๆ ที่ ไม่ต้องติดตั้งใช้งานกับ joomla

 

บทความบางส่วนจาก http://killthewhat.com/joomla-tutorial/what-is-extension/

Advertisements