จากที่เมื่อนานมาแล้วเคยเสนอ คอมโพเน้นท์ ที่ใช้สร้างแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลสำหรับ joomla คอมโพเน้นท์ที่ชื่อ jforms ด้วยความง่ายของ jforms ที่อำนวยความสะดวกในการสร้างฟอร์ม โดยการแค่คลิ๊กลากฟอร์มมาวางเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้แล้ว แต่ด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างเช่น การแสดงข้อมูลไม่สามารถนำมาแสดงที่หน้าเว็บได้ เพียงแต่มีการ export ข้อมูลออกมาเท่านั้น และมีหลายคนก็อยากจะได้แบบกรอกข้อมูลแล้วข้อมูลที่กรอกลงไปนั้นสามารถนำมาแส ดงหน้าเว็บได้ด้วย  วันนี้ก็มีโอกาสได้นำมาใช้งานอีกตัว คอมโพเน้นท์ตัวนี้มีชื่อว่า CK Forms ด้วยการออกแบบและใช้งานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น สามารถสร้าง ฟิลด์เก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ มีฟิลด์สำหรับอัพโหลดข้อมูล มี Captcha และที่สำคัญสามารถนำข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกแล้วส่งมานั้นนำมาแสดงยังหน้า เว็บไซต์ (fornt end) ได้ มีโมดูลสำหรับเชื่อมต่อฟอร์มจากคอมโพเน้นท์ มาแสดงในโมดูลได้ เพื่อสะดวกในการโยกย้าย ตำแหน่ง

 

 

compat_15_native ext_com ext_mod ext_plugin ext_lang

การใช้งานดาวน์โหลดและทำการติดตั้งแบบปกติ (หากต้องการศึกษาเรื่องการติดตั้ง extension เพิ่มเติมที่นี่)

เมื่อติดตั้งเสร็จก็เข้ามาที่ components >> ck forms

ck forms

 

ต่อไปนี้ก็เป็นการสร้างฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูล

อย่างแรกก็สร้างฟอร์มก่อน โดยการคลิ๊กที่ new ซึ่งภายในฟอร์มข้างในจะประกอบด้วย ฟิลด์ (Field) หรือตารางสำหรับเก็บข้อมูล

ck forms

 

แท็บเมนู general

ckforms

name : ใส่ชื่อของ form ลงไปกำหนดเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น ห้ามเว้นช่องวางหรือใส่อักขระพิเศษลงไป
title : กำหนดชื่อเป็นภาษาไทยได้
published : กำหนดเผยแพร่หรือไม่
description : รายละเอียด คำอธิบายเกี่ยวกับฟอร์ม

 

แท็บเมนู result

ck forms

เป็นข้อมูลตอบรับหลังจากที่มีผู้ส่งข้อมูลจากฟอร์มที่เราสร้างขึ้น

 

แท็บเมนู e-mail

e-mail

ส่วนนี้ใช้สำหรับส่งอีเมล์ หาผู้ดูแลระบบหรืออื่น ๆ เมื่อมีผู้ส่งข้อมูลเข้ามา

 

แท็บเมนู advanced

ส่วนกำหนดการใช้งาน Captcha (การใช้งาน Captcha นั้น host ที่ใช้ต้องเปิดการใช้งาน GD ด้วย)
Uploaded files path: กำหนดพาธที่เก็บไฟล์สำหรับอัพโหลด ใช้กรณีเปิดให้ผู้ใช้งานอัพโหลดไฟล์ได้
File uploaded maximum size: กำหนดขนาดไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ ต่อไฟล์

 

แท็บเมนู fornt end display

ck forms

ส่วนนี้จะแสดงใน forms data หรือฟอร์มที่แสดงข้อมูลผู้ที่กรอกข้อมูลเข้ามา ในหน้า fornt end

 

ck forms

เมื่อกำหนดครบหมดจากนั้นก็ save จะขึ้นหน้าต่าง confim ขึ้นมาให้กด ok

 

form

จากนั้นฟอร์มจะถูกบันทึก จากนั้นก็ทำการสร้างฟิลด์เก็บข้อมูลโดยคลิ๊กตามวงกลมสีแดงดังรูปด้านบน

 

จากนั้นคลิ๊ก new

โดยผมจะลองสร้างฟอร์มเก็บรายชื่อ

เลือก type ที่ต้องการ อันแรกเป็นแบบ text หรือข้อมูลตัวอักษร

 

กำหนดข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย (ผมไม่ขออธิบายนะครับว่าช่องไหนเอาทำอะไรบ้างให้ดูตามรูปตัวอย่าง) เมื่อสร้างเสร็จก็กด save จากนั้นก็กด new เพื่อสร้างฟิลด์ต่อไป

 

ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ด้านหน้าเว็บ กับฟิลด์หลังเว็บ

 

แบบ check bok หรือคลิ๊กเลือก

 

อันนี้เป็นแบบ ดรอปดาวน์ลิสต์
Value: จำเป็นต้องใส่และใส่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
Label: ชื่อป้ายกำกับ
เมื่อใสเสร็จทั้ง 2 ช่องจากนั้นก็กด add

 

add ไปหลาย ๆ อันตามต้องการ

 

ดรอปดาวน์ลิสต์ เมื่อแสดงหน้าเว็บ

จากนั้นคุณก็สร้างฟอร์มต่าง ๆ นานา ของคุณไป มาถึงขั้นตอนการสร้างปุ่มส่งข้อมูล

เลือกที่ bottom

 

เลือก submit

 

ตั้งชื่อ name และ lable

 

สร้างปุ่ม reset เพื่อใช้รีเซ็ตฟอร์ม (เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไม่ต้องมานั่งลบฟอร์มเองกรณีกรอกข้อมูลผิด พลาดแล้วต้องการกรอกข้อมูลใหม่(ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนะถ้ากดส่งแล้วแก้ไม่ ได้))

 

เอาล่ะได้ฟอร์มที่ต้องการแล้ว

 

จากนั้นก็ทำการสร้างเมนูเพื่อลิ้งก์ไปหาคอมโพเน้นท์ โดยเข้าที่ menus

 

คลิ๊กที่ new

 

คลิ๊ก ck forms >> standar CKForms CSS layout

 

เลือกฟอร์มที่ได้สร้างขึ้น ตั้งชื่อ จากนั้น save เมนู

 

มาดูฟอร์มหน้าเว็บที่สร้างขึ้น

 

ลองกรอกข้อมูลลงไป กด ส่งข้อมูล

 

เมื่อกดส่งแล้วก็จะปรากฎข้อความตอบรับ

 

การดูข้อมูลผู้ที่กรอกข้อมูลเข้ามา เข้ามาที่คอมโพเน้นท์ CK forms คลิ๊กที่ display data

 

จะปรากฎข้อมูลของผู้ที่กรอกเข้ามา

 

การนำข้อมูลของผู้ที่กรอกนำไปโชว์หน้าเว็บ เข้าที่ menus >> คลิ๊ก new >> เลือกที่ standard data CKForms CSS layout

 

เลือกฟอร์มที่ต้องการในพารามิเตอร์ของเมนู

 

ภาพบนเป็นภาพฟอร์มที่แสดงหน้าเว็บไซต์

ส่วนโมดูลคงไม่อธิบายวิธีใช้ครับ เพราะใช้ไม่ยากแค่ติดตั้งแล้วเลือกฟอร์มที่ได้สร้างขึ้นใน ck forms เลือก position จากนั้น save ก็ใช้งานได้ทันที

ไฟล์ภาษาไทย (เฉพาะด้านหน้าส่วนที่เตือนข้อผิดพลาด เช่น กรอกข้อมูลไม่ตรงกับฟิลด์ที่ตั้งไว้)

error

เปิดไฟล์ /components/com_ckforms/views/ckforms/tmpl/default.php ด้วยโปรแกรม text editor

หาบรรทัด ที่ 78 – 88

View source
required:'<?php echo addslashes(JText::_( 'This field is required.' )); ?>',
            number:'<?php echo addslashes(JText::_( 'Please enter a valid number.' )); ?>',
            email:'<?php echo addslashes(JText::_( 'Please enter a valid email: <br /><span>E.g. yourname@domain.com</span>' )); ?>',
            url:'<?php echo addslashes(JText::_( 'Please enter a valid url: <br /><span>E.g. http://www.domain.com</span>' )); ?>',
            confirm:'<?php echo addslashes(JText::_( 'This field is different from %0' )); ?>',
            length_str:'<?php echo addslashes(JText::_( 'The length is incorrect, it must be between %0 and %1' )); ?>',
            lengthmax:'<?php echo addslashes(JText::_( 'The length is incorrect, it must be at max %0' )); ?>',
            lengthmin:'<?php echo addslashes(JText::_( 'The length is incorrect, it must be at least %0' )); ?>',
            checkbox:'<?php echo addslashes(JText::_( 'Please check the box' )); ?>',
            radios:'<?php echo addslashes(JText::_( 'Please select a radio' )); ?>',
            select:'<?php echo addslashes(JText::_( 'Please choose a value' )); ?>'

แก้ไขเป็น

View source
required:'<?php echo addslashes(JText::_( 'ต้องใส่ข้อมูลในฟิลด์นี้' )); ?>',
            number:'<?php echo addslashes(JText::_( 'กรุณากรอกหมายเลขที่ถูกต้อง' )); ?>',
            email:'<?php echo addslashes(JText::_( 'กรุณาใส่อีเมลที่ถูกต้อง: <br /><span>ตัวอย่าง : yourname@domain.com</span>' )); ?>',
            url:'<?php echo addslashes(JText::_( 'กรุณากรอก URL ที่ถูกต้อง: <br /><span>ตัวอย่าง: http://www.domain.com</span>' )); ?>',
            confirm:'<?php echo addslashes(JText::_( 'ฟิลด์นี้จะแตกต่างจาก %0' )); ?>',
            length_str:'<?php echo addslashes(JText::_( 'ความยาวไม่ถูกต้องขนาดความยาวจะต้องอยู่ระหว่าง %0 ถึง %1 ตัว' )); ?>',
            lengthmax:'<?php echo addslashes(JText::_( 'ความยาวไม่ถูกต้องขนาดความยาวต้องไม่เกิน  %0' )); ?>',
            lengthmin:'<?php echo addslashes(JText::_( 'ความยาว ไม่ถูกต้องจะต้องมีอย่างน้อย  %0' )); ?>',
            checkbox:'<?php echo addslashes(JText::_( 'กรุณาตรวจสอบช่อง check box' )); ?>',
            radios:'<?php echo addslashes(JText::_( 'กรุณาเลือก' )); ?>',
            select:'<?php echo addslashes(JText::_( 'โปรดเลือกค่า' )); ?>'

หาบรรทัดที่ 148

View source
<p class="ck_mandatory"><?php echo JText::_( 'Required' ); ?> *</p>

แก้ไขเป็น

View source
<p class="ck_mandatory"><?php echo JText::_( 'ต้องใส่ข้อมูล' ); ?> *</p>

จากนั้น save as เป็น encoding UTF-8 (ภาพด้านล่างตัวอย่างใช้โปรแกรม edit plus แล้ว save as เป็น encoding UTF-8)

encoding UTF-8

 

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด CKForms

 

คู่มือการใช้งาน (ภาษาอังกฤษ) PDF ไฟล์

ลิ้งก์สำรอง CKForms 1.3.4 buile 2

 

ดาวน์โหลด CKForms component 1.3.4 (build 2)

 

ดาวน์โหลด CKForms plug-in 1.3.4 (build 1)

 

ดาวน์โหลด CKForms Data plug-in 1.3.4 (build 1)

 

ดาวน์โหลด CKForms module 1.3.4 (build 1)

Advertisements