หัวข้อที่เกี่ยวข้อง (การออกแบบ joomla 1.5 template)

content blog คือส่วนที่เป็นเนื้อหา มีส่วนของหัวข้อของบทความ พื้นที่แสดงเนื้อหา ชื่อผู้เขียน วันที่ทำการสร้างบทความ วันที่ทำหารอัพเดทบทความ และ read more…

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ก่อน หัวข้อของบทความ

 

 

คำสั่ง css

View source
table.blog .contentheading

เช่น

View source
table.blog .contentheading {
 font-size:150%;
 color:#004BD2;
 background: #9999CC
}

ตัวอย่างก็จะเป็นแบบในรูปด้านบน

font-size:150%; ขนาดตัวอักษร

color:#004BD2; สีของตัวอักษร

background: #9999CC พื้นหลัง

 

พื้นหลังของพื้นที่บทความทั้งหมด

 

 

คำสั่ง css

View source
table .contentpaneopen

 

เช่น กำหนดสีของพื้นหลังเป็นสีม่วง

View source
table .contentpaneopen  {
 background: #9999CC
}

ก็จะเป็นแบบนี้

 

 

Modify date วันที่อัพเดทล่าสุด

 

View source
.modifydate

เช่น

View source
.modifydate {
 width: 100%;
 float: left;
 background: #FF0066
}

width: 100%; กำหนดความยาว เป็น 100%

float: left; สั่งชิดซ้าย

background: #FF0066 สีพื้นหลัง

 

read more….

 

 

View source
.readon

 

เช่น

View source
.readon {
 background: #9999CC
}

กำหนดพื้นหลัง เป็นสี หรือถ้าต้องการกำหนดพื้นหลังเป็นรูปภาพก็ใส่เป็น

View source
background: url(../images/icon-user.gif) no-repeat;

 

วันที่สร้างบทความ create date

 

 

View source
.createdate

 

เช่น

View source
.createdate {
 background: #339933;
}

รูปแบบก็จะออกมาให้เห็นดังรูปด้านบน

 

สร้างโดย create by

 


 

View source
.small

เช่น

View source
.small {
 background: #339933;
}

รูปแบบดังรูปด้านบน

หากไม่กำหนดค่าพวกนี้ล่ะจะเป็นอย่างไร ก็ไม่เป็นไรครับ ก็จะไปใช้ค่า จาก  /templates/system/css/general.css แทนในบางส่วน

ขอให้สนุกกับการออกแบบครับ

Advertisements