เคยสงสัยหรือไม่เวลาเปิดใช้งานโมดูลในตำแหน่ง position นั้นแล้ว preview ดู โมดูลพื้นที่นั้นก็โผล่ขึ้นมา พอปิดการทำงาน พื้นที่นั้น กลับหายไป module position อื่น ๆ กลับขึ้นมาแทน

เช่น เปิดใช้งาน (enable) module position 1 และ module position 2 ไว้ดังรูป

 

 

พอปิดใช้งาน (disable) โมดูลทั้ง 2 module position 1 และ module position 2 พื้นที่ทั้ง 2 จะหายไป ตัว big_menu ดันขึ้นมาแทนที่

 

เกิดจากการกำหนด countModules ไว้ครับ

การใช้งานก็เพียงแต่ ใส่โค๊ดนี้ไว้ที่ ก่อน div ของพื้นที่นั้น ๆ

View source
 1. <?php if ($this->countModules( 'user1' )) : ?>

user 1 คือชื่อของ position แล้วปิดท้ายด้วย

View source
<?php endif; ?>

หลังแท็กปิด </div> ของพื้นที่นั้น

เช่น

View source
 1. <?php if ($this->countModules('user1')) : ?>
 2.         <div class="user1">
 3.             <jdoc:include type="modules" name="user1" style="xhtml" />
 4.         </div>
 5. <*?php endif; ?*>

 

หากมีมากกว่า 1 โมดูล

View source
 1. <*?php if($this->countModules('user1') or $this->countModules('user2')) : ?*>
 2. <*?php if ($this->countModules('user1')) : ?*>
 3. <div class="user1">
 4. <jdoc:include type="modules" name="user1" style="xhtml" />
 5. </div>
 6. <*?php endif; ?*>
 7. <*?php if ($this->countModules('user2')) : ?*>
 8. <div class="user2">
 9. <jdoc:include type="modules" name="user2" style="xhtml" />
 10. </div>
 11. <*?php endif; ?*>
 12. <*?php endif; ?*>
Advertisements