google chrome ie opera

พูดถึงเครื่องมือที่นักพัฒนาเว็บชอบกัน ก็คือ firebug เพราะสามารถทำการกำหนดค่าต่าง ๆ ลงบนหน้าเว็บเพื่อทำสอบ ได้เลยก็ก่อนที่จะไปเปลี่ยนโค๊ดจริงๆ ในไฟล์ ทำให้ผู้ออกแบบเห็นถึงสภาพจริง ๆ ในขณะนั้นว่าหน้าตาหรือส่วนนั้น ๆ จะออกมาเป็นอย่างไรในสภาพจริง ไม่ต้องมานั่งทางในดู (นึกเอา) ว่าควรจะกำหนดค่าเท่าไหร่เห็น ๆ กันไปเลย ณ ขณะนั้น แต่นอกจาก firebug แล้วมีอย่างอื่นอีกไหม ตอบว่ามีครับ พึ่งค้นพบเหมือนกัน (พึ่งเปิดเจอครับปกติใช้แต่ firefox ก็เลยใช้แต่ firebug) เครื่องมือนี้ถูกเรียกว่า developer tools ซึ่งมีใน google chrome, opera และ ie

 

 

มาดูใน google chrome ก่อนดีกว่าครับ

google chrome

เข้าที่ tools หรือที่รูปกระดาษ จากนั้นก็มาที่ นักพัฒนา >> เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์

developer tool

 

จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา

developer tool

 

developer tool

กดปิดคุณสมบัติ ได้

developer tool

แก้ไขได้

developer tool

ลบบางบรรทัดก็ได้

google chrome developer tool

 

google chrome developer tool

ดูเวลาการโหลด

google chrome developer tool

ดู คุกกี้

ie

Internet Explorer 8

ie developer tool

เข้าที่ tools >> developer tools หรือกด F12 (Function 12)

ie developer tool

ie developer tool

ie developer tool

เครื่องมือเยอะไม่ใช่เล่น

 

opera

opera web browser

opera developer tool

 

เข้าที่เมนู tools >> advanced >> developer

opera developer tool

opera developer tool

opera developer tool

opera developer tool

มีบอก error ด้วย

Advertisements