แถบประกาศแบบตัวหนังสือวิ่งหรือเลื่อน สรา้งสีสันให้กับเว็บไซต์ ดูตัวอย่างได้ที่ http://www.joomlahackers.net/demosite/
สามารถใส่หัวข้อประกาศได้ 10 อัน ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตำแหน่งที่แสดงจะอยู่ที่ ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของเว็บไซต์
ไม่ขึ้นกับตำแหน่ง position ของ template โมดูลตัวนี้พัฒนาโดย joomlahackers มาดูการใช้งานกันเลย

 

 

 

 

compat_15_native ext_mod

 

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็มาที่ admin menu >> modules manager >> หาโมดูลที่ชื่อ Marquee News Scroller

 

Marquee-News-Scroller

 

Step Speed of the Scroller, Original Speed of the Scroller กำหนดความเร็วของการเลื่อตัวอักษร ใส่เป็นตัวเลข

Pause on Mouse Over หยุดข้อความเมื่อนำเคอร์เซอร์เมาส์มาวางบนตำแหน่งตัวอักษร

Position of the Scroller ตำแหน่งการแสดงผล

Title หัวข้อ

Scrolling Text ข้อความ

หัวข้อกับ ข้อความสีจะแตกต่างกัน

จากนั้นก็ทำการ enable ให้โมดูลทำงาน

 

รูปแบบการแสดงผลของโมดูล

หากเปิดใช้งานโมดูลแล้ว ทำให้รูปแบบการแสดงผลของ template เสียไป เช่นตัวอักษรในหน้าเว็บเพจมาอยู่ตรงกลาง ให้เข้าไปเปิดไฟล์ /modules/mod_fancyscroller/tmpl/style.css

หาบรรทัดนี้

1
2
3
4
5
6
  body{
		margin:0px;
		padding:0px;
		text-align:center;
		height:100%;
	}

แก้ไขเป็น

1
2
3
4
5
6
/*body{
		margin:0px;
		padding:0px;
		text-align:center;
		height:100%;
	}*/

เพิ่มเติม เปลี่ยนสีสันของการแสดงผล

ในไฟล์เดียวกันนี้ (/modules/mod_fancyscroller/tmpl/style.css)

1
2
3
4
5
6
#dhtmlgoodies_marquee{
		/* general marquee layout*/
		padding-top:3px;
		height:25px;
		background-color: #000;  <<--เปลี่ยนสีพื้นหลัง
{
1
2
3
4
5
6
7
8
#dhtmlgoodies_marquee .textObj{	/* Layout for the marquee text */
		position:absolute;
		color: #FFF;  <<--เปลี่ยนสีข้อความ
		font-weight:bold;
		white-space:nowrap;
		font-family: Segoe UI,Tahoma,Verdana,Arial;
        font-size:15px;
	}
.highlighted{
		color:#F00;	// Red color  <<--เปลี่ยนสี title 
	}

เปลี่ยนตรงโค๊ดสี html ตามสีที่ต้องการ

จบการใช้งาน

ดาวน์โหลด Fancy Text Scroller Module

 

ดาวน์โหลด Fancy Text Scroller Module

ลิ้งก์ดาวน์โหลดสำรอง (ล็อกอินเข้าระบบก่อน)

 

ดาวน์โหลด Fancy Text Scroller Module

 

Advertisements