Simple Font Resizer โมดูลที่ช่วยเพิ่ม/ลดขนาดของตัวอักษร ภายในเว็บไซต์คุณ การเพิ่ม/ลดขนาดของตัวอักษร เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ที่ผู้ใช้อาจจะมีขนาดของจอภาพและปรับความละเอียดของจอภาพไม่เท่ากัน หน้าจอขนาดไหนไม่สำคัญ ลด/ขยายได้อยู่แล้ว

 

compat_15_native ext_mod

การใช้งาน ดาวน์โหลดตัวโมดูลมาจากนั้นทำการติดตั้งแบบปกติ (หากต้องการศึกษาเรื่องการติดตั้ง extension เพิ่มเติมที่นี่)

เมื่อติดตั้งเสร็จก็มาที่ module manager

extension_menu

หาโมดูลที่ชื่อ Font Size Changer

Default Font Size % ใส่ขนาดของตัวอักษรปกติ

Use Images for buttons? เลือกปุ่มแบบตัวอักษรหรือรูปภาพ

จากนั้นทำการ enable ให้โมดูลทำงาน

รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้

 

 

Download Simple Font Resizer

ลิ้งก์ดาวน์โหลดสำรอง

 

Download Simple Font Resizer

Advertisements